Reinigingsmiddelen

Zoals eerder gezegd is het de taak van reinigingsmiddelen om te helpen bij het verwijderen van vuil dat zich heeft vastgehecht aan oppervlakken in de melkinstallatie, maar ook in veel gevallen om het aantal micro-organismen tot een minimaal niveau terug te brengen.

Om dit te kunnen uitvoeren wordt er een aantal eisen gesteld aan reinigingsmiddelen zoals:

  • het losmaken van vuil dat zich heeft vastgehecht aan oppervlakken
  • het vasthouden van losgemaakt vuil
  • het voorkomen dat het losgemaakte vuil blijft plakken aan andere oppervlakken
  • het voorkomen van vorming van melksteen
  • het doden van micro-organismen

Tegelijkertijd worden er ook nog andere eisen gesteld aan reinigingsmiddelen zoals:

  • een minimaal negatief effect op oppervlakken in de melkinstallatie, zoals op rubberen onderdelen
  • gemakkelijk en veilig te gebruiken
  • het niet bevatten van stoffen die de melk negatief kunnen beïnvloeden
  • milieuvriendelijkheid

Een reinigingsmiddel kan niet altijd aan al deze eisen voldoen. Vaak wordt een alkalisch reinigingsmiddel voor een bepaalde periode gebruikt, gevolgd door één reiniging met een zuur middel. Het reinigingsmiddel is een mix van verschillende chemicaliën die verschillende taken uitvoeren. De samenstelling van het reinigingsmiddel kan op vele verschillende manieren variëren. Vaak bepaalt de hardheid van het water welk reinigingsmiddel gebruikt moet worden en in welke dosering. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over sommige verschillende soorten chemicaliën die vaak in reinigingsmiddelen gebruikt worden.

CategorieënFuncties
Alkaliën Afbraak van vetmoleculen en lost vet op zodat het weggespoeld kan worden. Vermindert de stevigheid van proteïnen.
Oppervlakte actieve stoffen Vermindert het contactoppervlak tussen vet en melkinstallatie.
Waterverzachters Vormen oplosbare samenstellingen met metaalionen zoals calcium, magnesium en ijzer, om te voorkomen dat er een film gevormd wordt op oppervlakken in de melkinstallatie.
Desinfectiemiddelen Doden van bacteriën.
Zuren Verwijderen kalkaanslag van oppervlakken.

Vaak bestaat een reinigingsmiddel uit zowel een reinigingsmiddel als een desinfectiemiddel. Dit soort reinigingsmiddel is gemakkelijker te gebruiken en het schakelt het risico van het mengen van chemicaliën uit. Als er overgestapt wordt van een alkalisch naar een zuur middel, is het erg belangrijk dat alle resten van het alkalische middel volledig zijn verwijderd, voordat het zure middel toegepast wordt. Anders zou het effect van het zure middel geneutraliseerd kunnen worden. En zodra er een gecombineerd reinigingsmiddel gebruikt wordt, zouden er gevaarlijke chloorgassen vrij kunnen komen uit de resten desinfectiemiddel.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.