Het reinigen van de melkkoeltank

Zoals met alle andere onderdelen van de melkinstallatie, moet ook de melkkoeltank gereinigd worden. Dit moet direct gebeuren nadat de tank geleegd is. Kleine tanks worden meestal met de hand gereinigd. Grotere tanks worden vaak gereinigd m.b.v. reinigingsautomaten, omdat het erg lastig is om alle oppervlakken met de hand te bereiken.

Het reinigen van een melkkoeltank

Reinigingsautomaten reinigen de koeltank door te sprayen. De oplossing wordt door één of twee sproeikoppen gepompt, die de vloeistof op de te reinigen oppervlakken sprayen.

In principe vindt de reiniging van de melkkoeltank op dezelfde manier plaats als de reiniging van de rest van de melkinstallatie. Een lauwe voorspoeling wordt gevolgd door een hete circulatie met reinigingsmiddel en tenslotte een koude naspoeling.

Door het grote koude oppervlak van de koeltank, is het vaak lastig om een goede temperatuur te behouden tijdens de circulatie. Daarom is het zeer belangrijk dat de temperatuur van het water aan het begin van de circulatiefase zo hoog mogelijk is.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.