Het DeLaval concept

DeLaval heeft duidelijk gemaakt dat de belangrijkste factoren voor een reinigingssysteem zijn:

  • Temperatuur
  • Tijd
  • Borstelwerking
  • Reinigingsmiddel

Deze punten zijn al eerder behandeld. Om verzekerd te zijn van een allesomvattende reiniging, is het nodig verder te kijken dan deze punten.

Het is zeer belangrijk dat de algemene efficiëntie van de reiniging en aanverwante handelingen van hoog niveau zijn. Gelet op het bovenstaande moet de schoonmaakpraktijk ook in overeenstemming zijn met de milieueisen.

De efficiëntie vereist dat alle aspecten van een bepaalde verrichting op de meest geschikte manier voor die bepaalde toepassing worden uitgevoerd.

Moderne veehouders moeten bereid zijn om de manier te onderzoeken waarop we een bepaalde toepassing uitvoeren en de efficiëntie ervan onderzoeken. Vaak hebben we dingen vele jaren op dezelfde manier gedaan en is het een gewoonte geworden. Het is vaak moeilijk dit te veranderen, maar niet onmogelijk.

Een voorbeeld is de installatie van een reinigingsautomaat, die met precisie de reiniging van de melkmachine zal aansturen. Zal een reinigingsautomaat uw efficiëntie verbeteren?

Het milieu is van ons allemaal en het is ook onze verantwoordelijkheid om het te beschermen. Efficiënt reinigen zou samen moeten gaan met zorg voor het milieu. De hoeveelheid water moet scherp in de gaten worden gehouden om overtollig waterverbruik tegen te gaan. Ook zou hergebruik van water onderzocht moeten worden.

Reinigingsmiddel kan op een milieuvriendelijke manier gebruikt worden door zo weinig mogelijk middel te gebruiken om toch nog een correcte reiniging te bewerkstelligen. Het is ook belangrijk de verpakking na gebruik op een juiste manier te behandelen.

Het DeLaval concept bevat de vier stappen die nodig zijn voor de reinigingscyclus. Correct gebruik van de onderdelen in dit concept zullen een efficiënte reiniging van de melkmachine en melkkoeltank opleveren wat op zijn beurt weer zorgt voor kwaliteitsmelk. Ook levert het een reiniging die niet schadelijk is voor het milieu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.