Reinigen

Reinigen is het verwijderen van melkresten van alle plaatsen in een melkinstallatie die in aanraking komen met de melk. Als dit proces niet plaatsvindt, zal de melkkwaliteit verslechteren, wat een negatief effect zal hebben op de melk die daarna door het melksysteem stroomt. Dit moet voorkomen worden om verzekerd te zijn van topkwaliteit melk.

De veehouderij zal altijd blijven bestaan, daarom zal ook de vraag naar kwaliteit altijd blijven bestaan. DeLaval heeft daarom, als onderdeel van de Tetra Laval Groep, de verplichting op zich genomen om veehouders van de juiste informatie te voorzien zodat zij hun apparatuur kunnen gebruiken om topkwaliteit melk te leveren voor consumptie.

Doordat we ons al sinds 1883 bezighouden met de veehouderij, hebben we kunnen luisteren en informatie kunnen verzamelen om met steeds betere oplossingen te komen voor de toekomst.

Melk is een van de belangrijkste dierlijke producten voor de menselijke consumptie. De eis aan de melkveehouderij is om melk van een hoge kwaliteit te produceren dat kan voldoen aan de vraag van de consument.

Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, moeten we ons richten op specifieke gebieden. Een van die gebieden is het reinigen; een belangrijk element voor elke melkveehouder die het maximale wil bereiken qua kwaliteit, en uiteindelijk, winstgevendheid.

Het doel van deze tekst is u van basisinformatie te voorzien op het gebied van reinigen, zowel met betrekking tot de melkmachine als de melkkoelapparatuur.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.