Productie van buffelmelk

In de afgelopen decennia is de melkproductie wereldwijd verdubbeld. De laatste jaren is er ook een duidelijke toename merkbaar in de bedrijfsmatige productie van melk en vlees van buffels. Buffelmelk en de hiervan afgeleide producten en buffelvlees worden door mensen van alle leeftijden beschouwd als lekkernijen. Buffelveehouderijen zijn tegenwoordig over vrijwel de hele wereld te vinden. 

Hun omvang neemt in de traditionele bolwerken verder toe, maar ze zijn nu ook in opkomst in andere regio's ter wereld waar buffelfokkerij nooit een traditie is geweest. De buffelveehouderij biedt een enorm potentieel, maar we lijken nog maar weinig af te weten over die eenvoudige buffel en de mogelijkheden en beperkingen ervan voor productie.

Dit handboekje is samengesteld uit een tekst die oorspronkelijk werd geschreven door Mikaela Ståhl Högberg en Ole Lind, Buffalo Milk Production (Productie van buffelmelk). Het boekje bevat een overzicht van de buffelmelkproductie, de kansen die deze biedt en de beperkingen ervan. Hierin wordt beschreven hoe verbeteringen in processen en in de praktijk van het opfokken, voeren, melken en management een duidelijke positieve invloed hebben op de productiviteit van buffels. Door meer aandacht voor zowel het potentieel als de beperkingen van buffelmelkproductie, kunnen we krachten bundelen ter ontwikkeling van effectieve programma's die bij dit type vee de productiviteit kan optimaliseren.

Bekijk het boekje

Dairy buffalo production

Klik op het plaatje om het boekje te bekijken (alleen beschikbaar in het Engels).


Meer weten?

Kijk op www.milkproduction.com
Gesponsord door DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.