Bestrijding van knaagdieren

Een efficiënte bestrijding van knaagdieren is van groot belang om verspreiding van ziekten en besmetting van het voer van de koeien tegen te gaan en schade aan gebouwen, bedrading en leidingen te beperken. Hier kunt u meer lezen over de Prevexor-knaagdierbestrijdingsmiddelen, hoe ze werken en hoe ze moeten worden ingezet.

Waarom knaagdierbestrijding?

Er zijn tal van redenen waarom knaagdieren – meestal gaat het om ratten en muizen – in de moderne melkveehouderij onder controle moeten worden gehouden. Besmetting en verspreiding van ziekten vormen de belangrijkste redenen: knaagdieren dragen veel bacteriën en ziekten met zich mee en ze kunnen ziekten verspreiden door dieren of mensen te bijten. Ze kunnen besmetting veroorzaken via hun uitwerpselen en urine, wat vervolgens via het voer en de watervoorziening kan worden verspreid, met alle gevolgen van dien voor vee, mensen en huisdieren.

Niet alleen mens en dier worden bedreigd. Knaagdieren kunnen ook structurele schade toebrengen aan gebouwen, bedrading en leidingen. Bij knaagdieren blijven de voortanden levenslang doorgroeien en ze knagen daarom niet alleen om te eten, maar ook om de tandgroei onder controle te houden. Dit leidt ook vaak tot vraat aan materialen die geen voedingswaarde hebben, zoals muren, hout, kunststoffen en draden.

Daarbij komt nog dat wordt verondersteld dat knaagdieren in 25% van de gevallen verantwoordelijk zijn voor branden op agrarische bedrijven. Dit is meestal het gevolg van kortsluiting.

Bovendien mag de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet over het hoofd worden gezien. Hoe kijken naburige gemeenschappen aan tegen bedrijven die last hebben van ratten- en muizenplagen?

Inzicht in het gedrag van knaagdieren

Er zijn slechts weinig omgevingen waar knaagdieren beter kunnen overleven dan op een doorsnee melkveebedrijf. Een melkveebedrijf biedt immers alle faciliteiten: warmte, beschutting, volop voeraanbod en ruimschoots voldoende water.

Maar muizen, en ratten in het bijzonder, raakt u niet zo gemakkelijk kwijt. Het probleem wordt niet zomaar verholpen door eenvoudig wat gif te strooien.

Allereerst blijkt uit hun eetgewoonten dat het echte alleseters zijn. Ze zijn heel voorzichtig met wat ze eten en hoeveel ze eten. Daarom eten ze meestal eerst een beetje om vervolgens te wachten. Als ze niet ziek worden, gaan ze verder. Als ze echter gevaar bespeuren bij het voedsel, kunnen ze chemische markeerstoffen in hun urine achterlaten waarmee ze andere knaagdieren waarschuwen weg te blijven. Dit is de reden dat rattengif volgens twee mechanismen wordt ontwikkeld: het eerste is snelwerkend en vereist kleine doses en het tweede is pas na verloop van tijd actief zodat het knaagdier de specifieke voedselbron niet automatisch associeert met het giftige bestrijdingsmiddel.

Daarnaast speelt de vraag waar het bestrijdingsmiddel moet worden gelegd. Muizen geven doorgaans de voorkeur aan een plaats in de stal, terwijl dit voor ratten zowel buiten als binnen kan zijn.

De juiste aanpak

De plaats van de lokdozen en de wijze waarop ze worden geplaatst, is over het algemeen afhankelijk van uw bedrijfsinrichting. DeLaval heeft verschillende oplossingen ontwikkeld die zijn aangepast aan uw bedrijf. Deze omvatten drie verschillende soorten bestrijdingsmiddelen voor een optimale efficiëntie voor tal van leefomgevingen, gecombineerd met lokdozen. Daarnaast treft u hier een logboek aan dat u kunt downloaden, evenals advies uit de eerste hand van uw lokale DeLaval vertegenwoordiger.

Kies het product dat aan uw behoeften voldoet

Prevexor is in drie verschillende uitvoeringen leverbaar, voor een optimale toepassing voor uw bedrijfsomstandigheden.

Allereerst als een behandeld graan, te gebruiken in een droge leefomgeving.

Op de tweede plaats als een pasta voor enigszins vochtige omstandigheden en op plaatsen waar de knaagdieren niet door het graan worden aangetrokken omdat er overal voldoende voedsel is.

Ten derde is Prevexor leverbaar als blokjes voor gebruik in vochtige en natte ruimtes. 

Duurzaamheid/milieuaspecten

Prevexor is een range van effectieve antistollingsmiddelen voor knaagdierbestrijding, wat betekent dat het werkt doordat de normale bloedstolling wordt verhinderd en de permeabiliteit van haarvaten van de knaagdieren wordt vergroot. De formule is speciaal gericht op ratten en muizen en omdat het een bittere stof bevat, is het niet eetbaar voor andere dieren of de mens. Ga er echter  altijd uiterst zorgvuldig mee om en distribueer het in de goedgekeurde lokdozen van DeLaval.

Producten voor knaagdierbestrijding

Bestrijding van knaagdieren op melkveehouderijen

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.