Ongediertebestrijding

Ziekte-uitbraken op het bedrijf onder controle brengen

Zieke dieren en de grootschalige uitbraak van ziektes kunnen een aanzienlijke kostenpost voor de melkveehouder betekenen. In 2001 bedroegen bijvoorbeeld de kosten van de uitbraak van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk zo'n 7 miljard pond.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties vormt ongediertebestrijding "een combinatie van factoren die van rechtstreeks belang zijn voor de duurzaamheid van de landbouw, de voedselveiligheid en de bescherming van het milieu."

Het evenwicht tussen economische belangen en ecologisch welzijn

Bij DeLaval ondersteunen we melkveehouders bij het vinden van een evenwicht tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en de belangen van de samenleving, de diergezondheid en het milieu. Anders gezegd: we helpen veehouders bij de uitoefening van een duurzame bedrijfsvoering voor toekomstige generaties.

Er bestaan geen 'universele' aanbevelingen voor ongediertebestrijding die voor alle bedrijven gelden, aangezien de risico's per bedrijf en per regio kunnen verschillen. Daarom biedt DeLaval een breed assortiment aan hulpmiddelen.

Reiniging en desinfectie vormen essentiële schakels in de aanpak van ongediertebestrijding, vooral als het gaat om moderne melkveestallen met een hoge dierdichtheid. DeLaval PeraDis™ kan op vele plaatsen rondom het bedrijf worden ingezet, met inbegrip van uitrusting, stallen, kalverhutten, laarzen en zelfs autobanden.

DeLaval biedt bovendien een breed scala aan middelen voor de gezondheid van uiers en klauwen en producten en systemen voor koecomfort en mestverwerking voor allerlei soorten stallen. DeLaval is op dit moment bezig het productassortiment op het gebied van ongediertebestrijding uit te breiden met insecticiden en rodenticiden.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.