Melkveemanagement

Het woordenboek geeft de volgende definitie van management: "het bestuur van een onderneming". Deze definitie is tamelijk breed en toepasbaar op de meeste managementsituaties.

Het management op een veehouderij, of elke andere kleine onderneming, verschilt in sommige aspecten van het managen van een groot bedrijf. In tegenstelling tot de grote onderneming, stelt de veehouder zijn/haar eigen doelstellingen, verzorgt zelf het management en verricht zelf (bijna) alle werkzaamheden. Dit maakt het lastig om het management van de dagelijkse arbeid te onderscheiden. Beide taken kunnen ook tegelijkertijd uitgevoerd worden. Tijdens het melken kunnen bijvoorbeeld de uit te voeren taken voor die dag gepland worden. Maar doordat er vaak dringende werkzaamheden verricht moeten worden, bestaat er altijd het risico dat het management op de tweede plaats komt, waardoor managementbeslissingen uitgesteld worden en vertraging oplopen. Aanbevolen wordt dan ook om op regelmatige basis tijd vrij te maken voor “puur” management.

Alle management in bedrijven, ongeacht de grootte van het bedrijf, bestaat uit beslissingen nemen en controleren. Een goede manager wordt gekenmerkt door het nemen van goede beslissingen. Niet alle beslissingen die door een manager genomen worden zullen naar tevredenheid zijn, maar hoe meer beslissingen weloverwogen genomen worden, des te groter is de kans op een positieve uitkomst.

Maar hoe nemen we goede beslissingen en hoe weten we of het effect het gewenste effect was?

Het nemen van beslissingen is een voortdurend proces. Zoals figuur 1 laat zien begint dit proces met toezicht houden. Door belangrijke parameters te meten en te vergelijken met opgeslagen gegevens wordt de waarneming van een mogelijk probleem vergemakkelijkt.

Zodra het probleem is waargenomen en begrepen, moeten de verschillende opties bekeken worden om het probleem op te lossen. Dit houdt in dat er voor elke optie een inschatting van de effecten gemaakt moet worden en een vergelijking met de individuele doelstellingen. De opties kunnen al gegeven zijn (bv. het wel of niet gebruiken van medicatie), maar het kan ook lastiger zijn (bv. de voermethode). Wanneer de keuze gemaakt en toegepast is, moet het effect ervan gecontroleerd worden , zodat we zeker weten dat de doelstellingen behaald worden. Zoniet, dan kan het zijn dat het hele proces opnieuw doorlopen moet worden totdat de uitkomst naar tevredenheid is. 

Het proces van beslissingen nemen

Doelstelling en samenvatting

Het managen van een veehouderij is een complexe taak. Het omvat de productie van gewassen, dierlijke productie, personeelsmanagement, boekhouding, etc. Als we op al deze gebieden nader in zouden gaan, zouden we een aantal boeken vol kunnen schrijven. Het doel van dit hoofdstuk is daarom om die activiteiten te bespreken en uit te leggen die direct gerelateerd zijn aan de melkkoe. We noemen dit Melkvee Management, maar het grootbrengen van jongvee wordt hierin niet omschreven. Meer informatie hierover is te vinden onder het hoofdstuk Efficiënt Kalveropfokmanagement.

Efficiënt Melkvee Management bestaat niet alleen uit goed Management van de melkkoe. Er is ook behoefte aan zakelijk management. Dit is gebaseerd op de Economische Basis Principes. Zowel het melkvee als zakelijk management vereist Toezicht houden en controleren voor het dagelijkse management en Toekomstplanning. Voor optimale effectiviteit van het managementproces heeft het ALPRO® systeem van DeLaval zich bewezen als een succesvol hulpmiddel.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.