Automatisch melken - wat is dat?

Vandaag de dag wonen er meer mensen in steden dan in landelijke gebieden. De World Health Organisation schat dat 6 op de 10 mensen in 2030 in een stad wonen en dat dit getal in 2050 zelfs stijgt naar 7 op de 10. De explosieve groei van steden en de snelle vorming van een grote wereldwijde middenklasse betekenen dat de vraag naar zuivelproducten snel zal stijgen in de komende decennia.

Om te zorgen dat de wereldwijde melkproductie deze vraag aankan, moeten we nog meer manieren vinden om melk en andere zuivelproducten efficiënter te produceren. Sleutelwoorden zijn duurzaamheid en een lange-termijn visie op het gebied van voedselproductie. De impact op het milieu moet verminderen en economische stabiliteit moet gestimuleerd worden om een bedrijf te kunnen runnen in een concurrerende markt als deze.

Automatisch melken betekent het melken van dieren zonder menselijke arbeid. Het melken is slechts een van de vele dingen op een melkveebedrijf die geautomatiseerd kunnen worden. Veehouders kunnen bijvoorbeeld automatische selectiehekken gebruiken om het koeverkeer te regelen, er zijn automatische melkstel afnamesystemen en er zijn automatische speenspraysystemen die gebruikt worden om de spenen te desinfecteren.

Veehouders kunnen zelf kiezen voor de mate van automatisering die het beste bij hen past.

Automatische melksystemen (AMS) zijn gemaakt om melkveebedrijven efficiënter en rendabeler te maken, zonder het fysieke werk! Automatische melksystemen zijn sinds de beginjaren ’90 op de markt en geven melkveehouders de mogelijkheid om de hoeveelheid arbeid die nodig is voor het melkproces op een andere wijze in te zetten. Een AMS geeft veehouders meer tijd om zich te richten op managementzaken zoals voeren, fokkerij, gezondheid en hygiëne. Ook verlaagt het de personeelskosten en zijn vakanties geen probleem meer, plus dat de veehouder meer tijd heeft voor ontspanning en zijn gezin. Voor de melkveehouder betekent dit een verbetering van de kwaliteit van leven. En voor de koe betekent dit ook een beter, en vooral ook een langer leven.

Melken met een AMS bevat complete oplossingen die automatisch voeren, melken, analyses, vruchtbaarheidscontroles en koelingprocessen samenvoegen. Elk onderdeel levert belangrijke gegevens en prestatiecriteria, die vervolgens kunnen worden geanalyseerd om lagere voerkosten, betere vruchtbaarheidscijfers en gezonde en productieve koeien te krijgen.

Is er een verschil tussen automatisch melken en robotmelken?

De termen “automatisch melken” en “robotmelken” worden tegenwoordig naast elkaar gebruikt en betekenen het melken van dieren zonder menselijke tussenkomst.

De automatische melksystemen van DeLaval bestaan uit een melkmachine met volwaardige kwartier-melkmeters, een speenpositioneringssysteem, een robotarm, automatische afname van de tepelbekers en selectiehekken om het koeverkeer te regelen. Het DelPro managementsysteem controleert en analyseert de gegevens.

Waarom zou u voor een melkrobot moeten kiezen?

Neem voor vragen contact op met uw dealer.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.