Hoe de vruchtbaarheid te optimaliseren en het voortijdig afvoeren te beperken

"Ik denk dat veehouders niet voldoende doordrongen zijn van de noodzaak om de afvoer bij hedendaagse melkkoeien terug te dringen. Tegelijkertijd besteedt de sector veel te weinig aandacht aan de redenen voor afvoer. Direct dan wel indirect is onvruchtbaarheid een van de meest gangbare redenen waarom melkkoeien worden afgevoerd. Direct omdat ze niet drachtig worden, of indirect omdat koeien met een lange tussenkalftijd een hoog risico lopen op een grote verscheidenheid aan andere aandoeningen."
- Geert Opsomer

Bekijk producten voor het optimaliseren van de vruchtbaarheid  

Bronnen

Koeien drachtig krijgen
door Geert Opsomer

Optimale vruchtbaarheid is een sleutelfactor als het gaat om koegezondheid, welzijn, levensduur en duurzaamheid. Moeilijkheden bij het drachtig worden vormen een van de drie hoofdredenen voor voortijdige afvoer. De tussenkalftijd is belangrijk voor de rentabiliteit, en  mag niet langer zijn dan 13 maanden, of korter bij koeien met een lage melkgift. Meer lezen (In het Engels)


Koecomfort: Koekalendergebeurtenissen

De vruchtbaarheid is een noodzakelijk en cruciaal onderdeel van de melkproductie. Zonder regelmatig afkalven, waarbij de koe melk produceert om haar kalf te voeden, zou het niet mogelijk zijn de gewenste hoeveelheid melk te produceren. Ook is het belangrijk om voldoende vaarskalven te krijgen om andere dieren te vervangen en zo de veestapel op peil te houden of uit te breiden. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


Lang leve de koe – 100% in overeenstemming met de visie van DeLaval op de Duurzame Melkveehouderij
door Charlotte Hallen-Sandgren

Zorgvuldige vervanging van oudere koeien door jonge, gezonde en productieve vaarzen vormt de belangrijkste factor bij het dagelijkse streven van de melkveehouder naar winstgevendheid. Per jaar wordt 35-40% van de koeien in de veestapel vervangen. Hiervan wordt 70-80% voortijdig afgevoerd in verband met de gezondheid, in hoofdzaak mastitis en klauwproblemen, of wegens vruchtbaarheidsproblemen. Meer lezen (In het Engels)


Hulp bij vruchtbaarheidsproblemen bij melkvee

Deze hulpgids behandelt vruchtbaarheidsproblemen en de mogelijke oorzaken, en geeft tips ter voorkoming en behandeling ervan. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.