Minimaliseer mastitis en beperk het voortijdig afvoeren

Na vruchtbaarheid staat mastitis op de tweede plaats als reden voor het afvoeren van koeien. Voor elk geval van klinische mastitis kunnen de kosten oplopen tot EUR 630,-. Maar misschien nog wel belangrijker is dat bij elk niet waargenomen subklinische geval het productieverlies kan oplopen tot EUR 240,-.

Op een melkveebedrijf is een zeker verloop in de veestapel gebruikelijk; veehouders voeren laagproductieve koeien af of verkopen bepaalde dieren. Een korte levensduur bij melkkoeien wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door voortijdig afvoeren in verband met gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen. Op een melkveebedrijf wijst een hoge voortijdige afvoer op een gebrekkig dierwelzijn. Dit brengt voor de melkveehouder hoge kosten met zich mee. Hoewel de onderlinge verhoudingen kunnen verschillen, zijn de hoofdoorzaken van voortijdige afvoer in de verschillende delen van de wereld identiek: vruchtbaarheidsproblemen, mastitis en klauwproblemen. Terugdringing van deze oorzaken van een korte levensduur leidt tot een verbeterd dierwelzijn en een hoger bedrijfsrendement.

Hier vindt u tips voor het herkennen, behandelen en voorkomen van mastitis

Bronnen

Proactieve beheersing van mastitis
door Eric Hillerton 

Het aanbevolen 5-puntenplan heeft zich bewezen bij de bestrijding van mastitis. Het plan is gebaseerd op de volgende maatregelen: spenen na het melken desinfecteren, gevallen van mastitis onmiddellijk behandelen, droogzetbehandeling voor alle koeien, afvoeren van chronisch geïnfecteerde koeien en het melksysteem in goede staat houden. Hiervan is het desinfecteren van de spenen na het melken waarschijnlijk de meest kosteneffectieve maatregel om mastitis te voorkomen. De grootste uitdaging in de huidige mastitisbestrijding vormt het zorgvuldig toepassen van antibiotica. Meer lezen (In het Engels)


Mastitis bij vaarzen: voorkomen is de oplossing!
door Amber Yutzy 

Het uiteindelijke doel van elk managementprogramma voor vaarzen is te zorgen voor een gezonde volwassen koe die hoogkwalitatieve melk produceert. Het succes hiervan hangt af van het managementsysteem vanaf de geboorte tot aan de eerste maal afkalven. Mastitis kan gezien worden als een van de belangrijkste en kostbaarste aandoeningen van melkkoeien en zorgt voor een verminderde melkproductie en rentabiliteit. Lees meer (Milkproduction.com, in het Engels)


Zuurhoudend middel ter verbetering van strooisel kan de kans op mastitis verkleinen
door Peter Krawczel

Mastitis is nog altijd een van de meest problematische aandoeningen voor melkkoeien en veehouders. Niet alleen kost de aandoening de melkveesector meer dan een miljard dollar per jaar, ook de lagere grenswaarden van het somatisch celgetal voor export naar de EU zorgt voor extra druk op de veehouders. Om naar de EU te mogen exporteren moeten zij het celgetal onder de 400.000 per ml houden. De stalomgeving van de koe is de primaire infectiebron voor mastitis, veroorzaakt door omgevingsgebonden streptokokken, E. coli en Klebsiella. Het juiste strooiselmanagement kan deze infectiebronnen aanzienlijk terugdringen. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)Het belang van een verhoogde levensduur van de koe
door Jeffrey Rushen 

Hoge percentages van voortijdige afvoer op melkveebedrijven in verband met ziekten of vruchtbaarheidsproblemen zijn te wijten aan gebrekkig dierwelzijn, en verlagen de rentabiliteit van de bedrijven. Het wegnemen van de hoofdoorzaken van voortijdige afvoer zal leiden tot verbeterd dierwelzijn en een betere winstgevendheid. Meer lezen (In het Engels)


Mastitis en melkmanagement

Bij melkvee kan mastitis leiden tot lagere melkgiften en melkopbrengsten en minder bonussen voor melkkwaliteit. Het begrijpen van de vele aspecten van mastitis bij melkvee kan leiden tot effectievere preventie- en behandelingsstrategieën. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


Beperk het gebruik van antibiotica door bewaking van het celgetal
door Charlotte Hallen-Sandgren

Resistentie tegen antibiotica is een groot probleem in de hedendaagse samenleving. Het is dan ook van groot belang manieren te vinden die het gebruik ervan beperken  zonder de gezondheid van mens en dier in gevaar te brengen . Eén oplossing in de melkveehouderij is het niet verhogen van het aantal behandelingen, maar juist het verlagen hiervan door nauwgezette bewaking van het celgetal. Meer lezen (Farmish, het blog van DeLaval. In het Engels)


Koeien kunnen ongemerkt aan melkziekte lijden
Door Phil Durst

Kort na het afkalven kunnen koeien in de veestapel lijden aan iets dat u niet ziet. Wat is dat en hoe kunt u dit voorkomen? "Bij mijn koeien komt de melkgift na het afkalven niet op gang", aldus een veehouder die onlangs mijn advieslijn bij de Michigan State University belde. Misschien ondervindt u hetzelfde probleem op uw veebedrijf en vraagt u zich af hoe u de melkgift na afkalven beter op gang kunt laten komen. Misschien hebben de koeien iets onder de leden dat u niet ziet? Dat zou heel goed kunnen. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.