Voorkomen, herkennen en behandelen van klauwproblemen en terugdringen van voortijdige afvoer

Tijdens haar "werkdag" moet de koe voedselbronnen omzetten in melk. Het efficiënte verloop van dit proces staat centraal als het gaat om rentabiliteit en duurzaamheid. De koe heeft per dag slechts 24 uur beschikbaar. Een optimaal koecomfort gedurende de gehele dag is dan ook van groot belang.

Zie Infograph over klauwproblemen

Bekijk de producten voor klauwverzorging

Lees meer over 'Lang leve de koe'

Bronnen

Lang leve de koe – 100% in overeenstemming met de visie van DeLaval op de Duurzame Melkveehouderij
door Charlotte Hallen-Sandgren

Al 130 jaar stelt DeLaval zich ten dienste van melkveehouders wereldwijd. Het bedrijf heeft een duidelijke toekomstvisie: wij moeten duurzame voedselproductie mogelijk maken. Dat doen we door te werken aan verkleining van de ecologische voetafdruk van melkveebedrijven, waarbij de voedselproductie wordt verhoogd en de rentabiliteit evenals het welzijn van mens en dier wordt verbeterd. Meer lezen (In het Engels)


Klauwproblemen: Voorkomen, herkennen en behandelen
door Steven Berry

Op ieder melkveebedrijf moet een vakbekwaam iemand verantwoordelijk zijn voor het observeren van de koeien met betrekking tot klinische klauwproblemen, en zorgen voor onmiddellijke behandeling.Hoewel onderzoek erop wijst dat automatische detectie van klauwproblemen veelbelovend is, is Steven Berry van mening dat er op dit moment nog geen systeem is dat observatie door de mens kan vervangen. Meer lezen (In het Engels)


Oppervlakken om op te lopen en te staan die bijdragen aan lange levensduur
door Christer Bergsten

Klauwproblemen zijn een aanslag op het welzijn en de vruchtbaarheid van het dier en het is een van de drie hoofdredenen voor voortijdige afvoer.  Als melkkoeien zich in een afgesloten ruimte bevinden, zoals in een ligboxenstal, zijn hun klauwen en poten onderhevig aan slijtage, letsel en aan micro-organismen. De mogelijkheid van de koe om te rusten, te staan en te lopen moet worden geoptimaliseerd. Meer lezen (In het Engels)


Het belang van een verhoogde levensduur van de koe
door Jeffrey Rushen

Op een melkveebedrijf is een zeker verloop in de veestapel gebruikelijk; veehouders voeren laagproductieve koeien af of verkopen bepaalde dieren. Een korte levensduur bij melkkoeien wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door voortijdig afvoeren in verband met gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen. Op een melkveebedrijf wijst een hoge voortijdige afvoer op een gebrekkig dierwelzijn. Dit brengt voor de melkveehouder hoge kosten met zich mee. Meer lezen (In het Engels)


Toekomstvisie en aandachtspunten inzake klauwverzorging en koecomfort
door Christer Bergsten

De gezondheid van klauwen en poten is van cruciaal belang voor de melkproductie en levensduur van de melkkoe, evenals voor het bedrijfsrendement. In meer dan negentig procent van de gevallen van kreupelheid is dit te wijten aan klauwletsel, maar lang niet alle aandoeningen veroorzaken ook kreupelheid. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


De werkdag van een melkkoe
door Lene Munksgaard

Hoewel koeien sociale dieren zijn, beconcurreren ze elkaar als het gaat om bijvoorbeeld voer en ligplaatsen. Deze concurrentie kan tot stressreacties leiden, waarbij melkkoeien, vooral de hoogproductieve koeien, als ze onder tijdsdruk staan een compromis moeten sluiten tussen liggen en eten. Meer lezen (In het Engels)


Focus op loopoppervlak
door Curt A. Gooch

Klauwproblemen vormen een groot probleem bij koeien in besloten ruimten en zijn een van de voornaamste redenen waarom koeien worden afgevoerd. Als klauwproblemen niet worden aangepakt kan dit voor de melkveehouder tot grote financiële verliezen leiden. De ervaring leert dat klauwproblemen zorgen voor latere tochtigheid, gebrekkige voortplanting, kortere lactaties, lagere melkvetpercentages en plotseling gewichtsverlies (Dewes, 1978). Dit alles kan de melkveehouder veel geld kosten. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.