Bronmateriaal voor de Lang Leve de Koe infographics

Bronmateriaal 'Lang leve de koe' infographic:

Lang leve de koe – in overeenstemming met de visie van DeLaval op de Duurzame Melkveehouderij
door Charlotte Hallen-Sandgren

Al 130 jaar stelt DeLaval zich ten dienste van melkveehouders wereldwijd. Het bedrijf heeft een duidelijke toekomstvisie: wij moeten duurzame voedselproductie mogelijk maken. Dat doen we door te werken aan verkleining van de ecologische voetafdruk van melkveebedrijven, waarbij de voedselproductie wordt verhoogd en de rentabiliteit evenals het welzijn van mens en dier wordt verbeterd. Omdat de meeste van onze klanten melkveehouders zijn, bouwen wij verder aan het Initiatief Duurzame Melkveehouderij dat wij in 2008 introduceerden. Verhoogd dierwelzijn wordt van begin af aan gezien als een van de vier pijlers die noodzakelijk zijn voor een duurzame melkveehouderij. Meer lezen (In het Engels)


Kosten-batenverhouding van het aanhouden van een koe in de veestapel
door Albert de Vries

Een groot aantal melkkoeien verlaat de veestapel aan het begin van de lactatie. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan metabolische aandoeningen en het feit dat de kans op sterfte in de vroege lactatie het hoogst is. Sterfte is in de VS de meest gangbare "reden" voor een koe om de veestapel te verlaten. Dit vertegenwoordigt 21% van het verloop in veestapels. Voortijdige afvoer van koeien in vroege lactatie is kostbaar; rond $500 tot $1000 (EUR 380 tot 760) per koe (gegevens VS). Hierbij is nog geen rekening gehouden met verlies aan melkopbrengst door ziekte of extra werk en verlate vervanging. Inspanningen om het overlijdenspercentage te verkleinen en de gezondheid in de vroege lactatie te verbeteren zijn dan ook vaak rendabel. Meer lezen (In het Engels)


Het belang van een verhoogde levensduur van de koe
door Jeffrey Rushen

Op een melkveebedrijf is een zeker verloop in de veestapel gebruikelijk; veehouders voeren laagproductieve koeien af of verkopen bepaalde dieren. Een korte levensduur bij melkkoeien wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door voortijdig afvoeren in verband met gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen. Op een melkveebedrijf wijst een hoge voortijdige afvoer op een gebrekkig dierwelzijn. Dit brengt voor de melkveehouder hoge kosten met zich mee. De hoofdoorzaken van voortijdige afvoer zijn in de verschillende delen van de wereld gelijk, hoewel de onderlinge verhoudingen kunnen verschillen: vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwproblemen. Terugdringing van deze oorzaken van een korte levensduur leidt tot een verbeterd dierwelzijn en een hoger bedrijfsrendement. Meer lezen (In het Engels)


In de transitieperiode heeft een koe behoefte aan ruimte en comfort
Door Ken Nordlund

Het juiste management tijdens de transitieperiode, d.w.z. drie weken voor en drie weken na het afkalven, bepaalt in hoge mate de melkproductiepiek van de koe en daarmee ook de productie tijdens de gehele lactatie. Ook treden 70-80% van de aandoeningen op tijdens de transitieperiode. De belangrijkste managementfactoren als het gaat om de gezondheid van de koe kort na het afkalven en de melkproductie zijn: voldoende ruime vreetplekken, zodat de koeien gelijktijdig kunnen eten zodra het verse voer wordt verstrekt, een verhoogd koecomfort door voldoende ruimte om te liggen en gemakkelijk op te staan, en minimalisering van kreupelheid met zachte diep ingestrooide ligbedden of matrassen in deze periode. Meer lezen (In het Engels)


De rol van kalvervoer en -management op de levensproductie van melkvee
door Mike van Amburgh

Productiviteit en gezondheid beginnen al bij de geboorte van de koe, niet pas wanneer ze voor het eerst afkalft. Het effect van een goede verzorging is vele malen groter dan dat van de natuurlijke aanleg, en de periode voor het spenen is een ontwikkelingsfase waarin de productiviteit van het kalf kan worden bijgestuurd ter verbetering van het genetisch potentieel van het dier. De groei in de periode voor het spenen bepaalt 22% van de variatie in melkproductie in de eerste lactatie, tegenover slechts 7% van de variatie door genetische selectie. Alles wat afleidt van voeropname en van groei vóór het spenen, verkleint de kans op een verbeterde melkgift van het volwassen dier. Meer lezen (In het Engels)


De werkdag van een melkkoe
door Lene Munksgaard

Hoewel koeien sociale dieren zijn, beconcurreren ze elkaar als het gaat om bijvoorbeeld voer en ligplaatsen. Deze concurrentie kan tot stressreacties leiden, waarbij melkkoeien, vooral de hoogproductieve koeien, als ze onder tijdsdruk staan een compromis moeten sluiten tussen liggen en eten. Als de totale tijd dat de koe ligt korter is dan 10 uur per dag, kan zij tijd te kort komen. Onder tijdsdruk zal ze minder eten en daardoor ook minder melk produceren. Een hoogproductieve melkkoe vraagt om de juiste werkomstandigheden. Ze dient vrije toegang te hebben tot voer en rustzones en het is belangrijk om de wachttijd voor het melken te beperken. Meer lezen (In het Engels)


Vormgeving van de rustzones en stalklimaat - de juiste manier
door Frank van Eerdenburg

Als koeien comfortabel kunnen liggen, is de kans groter dat ze in de veestapel kunnen blijven. Stallen zijn meestal zo ontworpen dat de uitwerpselen buiten de ligzone terechtkomen. Dit is prettig voor de mensen die de stal schoonhouden, maar niet gunstig voor het natuurlijk liggedrag van de koeien. De meeste ligboxen zijn te kort om de koe comfortabel te kunnen laten liggen. Ook de breedte van de boxen vormt een probleem omdat de koeien geen plaats hebben om op hun zij te gaan liggen of hun poten te strekken. Het strooisel moet zacht, schoon, droog en zo mogelijk anorganisch te zijn. Het is de som van alle afzonderlijke factoren die zorgt voor een omgeving waarin het dier zich goed voelt en die kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit. Meer lezen (In het Engels) 


Bronmateriaal Klauwproblemen infographic

Lang leve de koe – in overeenstemming met de visie van DeLaval op de Duurzame Melkveehouderij
door Charlotte Hallen-Sandgren

Al 130 jaar stelt DeLaval zich ten dienste van melkveehouders wereldwijd. Het bedrijf heeft een duidelijke toekomstvisie: wij moeten duurzame voedselproductie mogelijk maken. Dat doen we door te werken aan verkleining van de ecologische voetafdruk van melkveebedrijven, waarbij de voedselproductie wordt verhoogd en de rentabiliteit evenals het welzijn van mens en dier wordt verbeterd. Meer lezen (In het Engels)


Klauwproblemen: Voorkomen, herkennen en behandelen
door Steven Berry

Every dairy should have a good herdsman responsible for observing cows for clinical lameness and making sure that they get treated promptly.While research indicates that automated lameness detection shows promise, Steven Berry thinks there is currently no system that can replace human observation. Meer lezen (In het Engels)


Oppervlakken om op te lopen en te staan die bijdragen aan lange levensduur
door Christer Bergsten

Lameness is detrimental to animal welfare and fertility, and it is one of the three main reasons for involuntary culling.  When dairy cows are confined, as in a free stall system, their feet and legs are affected by wear, trauma, and by microorganisms. The cow’s ability to rest, stand and walk must be optimized. Meer lezen (In het Engels)


Het belang van een verhoogde levensduur van de koe
door Jeffrey Rushen

Op een melkveebedrijf is een zeker verloop in de veestapel gebruikelijk; veehouders voeren laagproductieve koeien af of verkopen bepaalde dieren. Een korte levensduur bij melkkoeien wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door voortijdig afvoeren in verband met gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen. Op een melkveebedrijf wijst een hoge voortijdige afvoer op een gebrekkig dierwelzijn. Dit brengt voor de melkveehouder hoge kosten met zich mee. Meer lezen (In het Engels)


Future direction and issues in hoof care & cow comfort
door Christer Bergsten

The health of hooves and legs is of crucial importance for dairy performance, longevity of the cows and for production economy. More than ninety per cent of cases of lameness can be related to hoof lesions but far from all diseases causes lameness. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


De werkdag van een melkkoe
door Lene Munksgaard

Hoewel koeien sociale dieren zijn, beconcurreren ze elkaar als het gaat om bijvoorbeeld voer en ligplaatsen. Deze concurrentie kan tot stressreacties leiden, waarbij melkkoeien, vooral de hoogproductieve koeien, als ze onder tijdsdruk staan een compromis moeten sluiten tussen liggen en eten. Als de totale tijd dat de koe ligt korter is dan 10 uur per dag, kan zij tijd te kort komen. Meer lezen (In het Engels)


Considerations in flooring
door Curt A. Gooch

Lameness is a huge problem with confined dairy cows and represents one of the major reasons cows are culled. Substantial economic loss by dairy farmers can occur when lameness is not controlled. Lameness has been shown to be followed by delayed estrus, poor breeding performance, shortened lactation, low yield of milk fat and a sudden drop in body weight (Dewes, 1978) all of which can cost the dairy producer money. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels) 

Bronmateriaal Vruchtbaarheid infographic

Koeien drachtig krijgen
door Geert Opsomer

Optimal fertility is a key driver in terms of cow health, welfare, longevity and sustainability. Difficulties in getting the cow pregnant is one of the three main reasons for involuntary culling. Calving interval is crucial for profitability, and  should not be longer than 13 months, or shorter for cows with low yield. Meer lezen (In het Engels)


Cow comfort: Reproduction

Reproduction is a necessary and important part of milk production. Without regular calvings when the cow produces milk to feed her calf, it would be impossible to produce the desired amount of milk. It is also important to produce sufficient heifer calves as replacement animals to allow herd size to be maintained or expanded. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


Lang leve de koe – in overeenstemming met de visie van DeLaval op de Duurzame Melkveehouderij
door Charlotte Hallen-Sandgren

Al 130 jaar stelt DeLaval zich ten dienste van melkveehouders wereldwijd. Het bedrijf heeft een duidelijke toekomstvisie: wij moeten duurzame voedselproductie mogelijk maken. Dat doen we door te werken aan verkleining van de ecologische voetafdruk van melkveebedrijven, waarbij de voedselproductie wordt verhoogd en de rentabiliteit evenals het welzijn van mens en dier wordt verbeterd. Meer lezen (In het Engels)


Troubleshooting infertility problems in dairy cattle

This troubleshooting guide discusses herd infertility problems and possible causes and includes suggestions for prevention and control. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)

 

Bronmateriaal Mastitis infographic

Proactive mastitis management
door Eric Hillerton 

The recommended 5 point plan has historically helped to keep mastitis under control. The plan is based on the following practices; disinfecting teats after milking, treating mastitis cases promptly, dry cow treatment of all cows, culling chronic cows and keeping the milking system in good condition. Of these, post-milking teat disinfection is probably the most cost efficient measure to prevent mastitis. The biggest challenge in mastitis management right now is the need for a careful use of antibiotics. Meer lezen (In het Engels)


Heifer mastitis: prevention is the key!
door Amber Yutzy 

The ultimate goal for any heifer management program is to develop a healthy adult cow that produces high quality milk. This success depends on how heifers are managed from birth to first calving. Mastitis is considered one of the most significant and costly diseases in dairy cows and results in decreased production and profitability. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


Acidic bedding conditioner may lower risk of mastitis
door Peter Krawczel

Mastitis continues to be one of the most problematic diseases for dairy cows and producers. Not only does it cost the dairy industry more than a billion dollars annually, the lowered somatic cell count limits for exporting milk to the European Union put additional pressure on producers to keep SCC below 400,000 per mL to avoid potentially losing their ability to ship milk. A cow’s housing environment is the primary source of mastitis caused by Environmental strep., E. coli, Klebsiella, which may be significantly affected by proper bedding management. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


Het belang van een verhoogde levensduur van de koe
door Jeffrey Rushen

De hoofdoorzaken van voortijdige afvoer zijn in de verschillende delen van de wereld gelijk, hoewel de onderlinge verhoudingen kunnen verschillen: vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwproblemen. Terugdringing van deze oorzaken van een korte levensduur leidt tot een verbeterd dierwelzijn en een hoger bedrijfsrendement. Meer lezen (In het Engels)


Mastitis and milk management

Mastitis in dairy cattle can result in potential losses in milk production, milk income, and milk quality bonuses. Understanding the many aspects of dairy cattle mastitis can lead to more effective prevention and treatment strategies. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels)


Reduce the need for antibiotics by monitoring cell count
door Charlotte Hallen-Sandgren

Resistance to antibiotics is a significant problem in society today and it is important to find ways of reducing usage without  jeopardizing the health of  cows and humans. In dairy, one solution is not to increase the level of treatment but rather reduce the need for antibiotics by closely monitoring cell count. Meer lezen (Farmish, het blog van DeLaval. In het Engels)


Cows can suffer from milk fever even though you don’t see it
door Phil Durst

Fresh cows in your herd may be suffering from something you don’t see. What is it and how can you prevent it? “My cows aren’t taking off after calving,” said a recent caller to my Michigan State University Extension office. Maybe your dairy farm has experienced the same problem and you are wondering how to your herd get off to a better start after calving. What if there is something holding them back that you don’t see? Maybe there is. Meer lezen (Milkproduction.com, in het Engels) 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.