Het milieu

 

Zorgdragen voor het milieu is een belangrijk deel van de bedrijfsstrategie van DeLaval. Door continu de producten en processen voor mens en dier vanuit een milieuvriendelijk standpunt te verbeteren, dragen we bij aan betere milieu omstandigheden voor zowel onze klanten als voor de samenleving. Tegelijkertijd creëren we aanhoudende zakelijke activiteit en versterken we onze leidende positie in de markt.

Leidende principes in onze milieuactiviteiten:

Proactiviteit

 • Door begrip en kennis op te bouwen samen met doelgerichte oriëntatie, zullen we een leidende positie bereiken m.b.t. het milieu wat zowel een concurrerende kant zal creëren als vrijheid in activiteiten.
 • We zullen de minimum norm die door de autoriteiten vastgelegd is overschrijden.

Allesomvattend overzicht

 • Er zal rekening gehouden worden met milieuaspecten in ons besluitvormingsproces. We zullen het technisch mogelijke, het economisch redelijke en ecologisch acceptabele tegen elkaar opwegen.
 • We zullen ernaar streven natuurlijke bronnen spaarzaam te gebruiken en geven de voorkeur aan herbruikbare materialen waar dat mogelijk is.
 • Producten en activiteiten die negatieve milieurisico’s met zich meebrengen zullen vermeden worden.
 • We streven ernaar milieuvriendelijke technologieën aan onze gehele internationale organisatie over te dragen.
 • We stellen dezelfde milieueisen aan onze leveranciers als aan ons eigen bedrijf.

Planning en opvolging

 • Milieubewuste inspanningen zullen continu en systematisch nagestreefd worden. Deze inspanningen zouden een geïntegreerd deel moeten worden van de normale werkzaamheden.
 • Er zal regelmatige opvolging en evaluatie van onze milieubewuste plannen plaatsvinden.

Terug naar boven

Ontwikkeling

 • We zullen producten en services ontwikkelen die minder nadelig zijn voor het milieu.
 • De totale levenscyclus van elk product wordt overwogen. Van ruw materiaal en productie tot gebruik en vernietiging/ hergebruik.

Marketing

 • We zullen de keuze van onze klanten m.b.t. milieuvriendelijke producten promoten door ons te richten op de voordelen hiervan en deze voordelen uit te leggen aan anderen.
 • Marketing met milieu argumenten moet uitvoerig zijn en gebaseerd zijn op feiten.

Informatie en educatie

 • Door educatie en informatie moeten alle werknemers gestimuleerd worden om zich bewust te worden van het milieu en om deel te nemen aan de activiteiten.
 • Individuele initiatieven om het milieu te verbeteren worden aangemoedigd en benut.
 • Dialogen die milieuzaken van het bedrijf aangaan worden gekenmerkt door openheid en objectiviteit.

Energieneutraal koelen?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.