Koecomfort en welzijn van de veestapel

Foto van samengedreven melkkoeien

Het kuddegedrag van koeien is vaak onderzocht in de dierwetenschap. Vanuit het oogpunt van koecomfort is het mogelijk om specifieke gedragingen van koeien en de veestapel vast te stellen en verbeterpunten in de stal te identificeren.

Wist u dat koeien tijdens het grazen in de weide vaak hun gedrag op elkaar aanpassen, waardoor veel koeien van de groep vaak gelijktijdig grazen en rusten? Dit gedrag vertonen ze ook in de stal: als één koe begint te eten, volgen de andere koeien.

Een flexibele koeborstel die op de juiste plaats is gemonteerd, bevordert bijvoorbeeld het koeverkeer, aangezien de koeien zo door de stal worden geleid. Ook kunnen ze worden gebruikt om de kans op conflicten tussen dieren bij de waterbakken en voerzones te verminderen.
 
Dit vormen echter slechts enkele van de voordelen van flexibele koeborstels. Ze zorgen ook voor een algemene verbetering van het welzijn en de koeien hebben minder kans op verwondingen omdat ze zich niet meer aan scherpe voorwerpen in de stal hoeven te krabben.

Lees meer over wat uw koeien u vertellen in Koesignalen.

Lees meer over het sociaal gedrag van koeien op www.milkproduction.com

Op ons blog treft u meer informatie aan over de gezondheid van uw dieren.

Koecomfort ...

Koecomfort heeft rechtstreeks invloed op de gezonde en productieve levensduur van uw koeien.

... heeft rechtstreeks invloed op de gezonde en productieve levensduur van uw koeien.

Hoe is het koecomfort in uw stal?

Laat u adviseren en maak een vrijblijvende afspraak voor een Koecomfort-scan op uw bedrijf.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.