Wateropname en koecomfort

Een koe in de drinkzone van de stal

Voor elke liter melk die een koe produceert, is minstens drie liter water nodig. Voor hoogproductieve koeien komt dit neer op 150 liter water per dag. Als u de hoeveelheid water vermindert, zal ook de melkproductie van de koe afnemen.

Zorg dat uw koeien altijd toegang hebben tot schoon en vers water. Als u het water in uw stal zelf niet zou drinken, zullen uw koeien dit evenmin doen.

De wateropname is afhankelijk van de grootte, leeftijd, activiteit, productiviteit en omgeving van het dier. Onthoud dat de waterkwaliteit en wateropname beide belangrijk zijn en dat ze vaak aan elkaar gerelateerd zijn.

Schoon en vers water is belangrijk voor de gezondheid van uw koeien en de melkkwaliteit van uw veestapel. Een efficiënt rondpompsysteem en de juiste hoeveel en soort water in de waterbakken vormen belangrijke factoren.

De drinkbakken moeten ongeveer 20 liter per minuut kunnen leveren, voor de waterbakken is dit 30 tot 40 liter per minuut. Voor elke 20 koeien is minstens één waterbak nodig met 10-15 centimeter baklengte per koe. Hoewel dit een algemene aanbeveling is, dient te worden opgemerkt dat veel melkveehouders, vooral in warme klimaatomstandigheden, boven deze richtlijn zitten en dat ze de indruk hebben dat hun koeien hier positief op reageren.

De waterbakken moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. Rondom de waterbak is een ruimte van tweeënhalf tot drie meter vereist om geduw en getrek te voorkomen. Veel veehouders zorgen voor extra waterbakken bij de uitgang van de melkstal of water in de melkstal.

Lees meer over drinken en koecomfort op www.milkproduction.com

Wilt u iets meer weten over de voerverstrekking aan uw koeien? Lees meer hierover op ons blog.

Koecomfort ...

Koecomfort heeft rechtstreeks invloed op de gezonde en productieve levensduur van uw koeien.

... heeft rechtstreeks invloed op de gezonde en productieve levensduur van uw koeien.

Hoe is het met de waterverstrekking in uw stal?

Laat u adviseren en maak een vrijblijvende afspraak voor een Koecomfort-scan op uw bedrijf.

Snel naar watergerelateerde producten

Het belang van water voor koeien

Water

Lees meer over water op milkproduction.com

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.