Vóór de geboorte

De periode vóór de geboorte is al bepalend voor de toekomstige prestaties van kalveren en vaarzen.

Drooggezette koeien en drachtige vaarzen krijgen vaak minder aandacht dan ze verdienen. Toch zijn deze fases net zo belangrijk voor de toekomstige productiviteit en prestaties.

Een optimaal management en de juiste voeding voor drooggezette koeien en drachtige vaarzen dragen bij aan gezonde kalveren en een optimale start van de lactatie.

We hebben enkele handige aanwijzingen voor u waarop u kunt letten tijdens de fase vóór de geboorte. Klik hier voor meer informatie.

Wat u moet doen:

 • Hanteer een minimale droogstandperiode van 45 dagen
 • Pas het rantsoen van drooggezette koeien aan om een te hoge conditiescore bij het afkalven te voorkomen
 • Zorg voor voldoende vetoplosbare vitaminesupplementen
 • Bied smakelijke en hygiënische voerrantsoenen en voldoende schoon en vers water aan
 • Houd de koeien aan het einde van de droogstand (3 dagen voor het afkalven) nauwkeurig in de gaten; bezoek ze minimaal twee keer per dag
 • Vaccineer drooggezette koeien om zo nodig het gehalte aan antilichamen in de biest te verhogen

Wat u moet vermijden:

 • Te korte droogstandperiode
 • Een hoge calcium- of kaliuminname
 • Koeien 10-3 dagen voor het afkalven verplaatsen
 • Hittestress in de eindfase van de dracht
 • Overbezetting van koeien aan het einde van de droogstand
 • Plotselinge wijzigingen in de samenstelling van het rantsoen
 • Afkalven op een roostervloer of in boxen

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.